HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla

Västra Götalands län

Information

I Uddevalla finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla i Västra Götalands län. Uddevalla är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1947-12-01 så har HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla och det finns fler bolag som är det i Uddevalla.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Drottningg. 23, 451 31, Uddevalla. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla så kan ni göra det på 0522-98600.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Stig Åke Gunnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Assmo, Ingrid Marianne som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Lars Thure som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bror Ove som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Lars-Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Olander, Karl Ivar som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamotBleckert, Lilian Veronica som är född 1947 och har titeln Suppleant, Bohm, Ingrid Sofia som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Stig Åke Gunnar -Johansson, Bror Ove -Lindahl, Lars-Göran -Olander, Karl Ivar .

HSB Bostadsrättsförening Piraten i Uddevalla har 758500-0768 som sitt organisationsnummer.